Adatvédelmi tájékoztató

Hatókör összefoglalása
Jelen nyilatkozat a www.johndeere.hu honlapra vonatkozik. Az állami és nemzeti törvények tekintetében fennálló különbségek okán egyes országokban és üzletágakban működésünk alapját egyedi eljárások és politikák jelentik, ilyenek például a John Deere Credit által nyújtott pénzügyi szolgáltatások. Kérjük, tekintse át az itt ismertetett, az Önök viszonylatában szigorúan alkalmazandó eljárásainkat.

Adatvédelmi kötelezettségvállalásunk
A John Deere elkötelezett az irányban, hogy a személyes adatvédelmet támogató és biztosító módon végezze üzleti tevékenységeit a világ minden részén. Globális adatvédelmi elveinket az állami, tartományi, nemzeti és nemzetközi szabályozásokkal összhangban alakítjuk ki. Arra törekszünk, hogy az ilyen elveket a világ bármely részén következetesen alkalmazzuk. Munkavállalóinkat tájékoztatjuk az ilyen politikákról és vonatkozó szabályozásokról, továbbá feléjük elvárás ezek betartása. A megfelelés biztosításáért a Vállalati Megfelelőségi Iroda viseli a felelősséget.

Személyes adatok

 • Csak azon információkat gyűjtjük, melyeket Önök a velünk való kapcsolatban saját döntésük alapján számunkra átadnak.
 • Az Önök kényelme érdekében honlapunkon általánosan elterjedt internetes technológiákat, például cookie-kat alkalmazunk.
 • Előfordulhat, hogy más forrásokból további, például demográfiai jellegű, vagy életmódjukra vonatkozó információkat is gyűjtünk Önökről.

Felhasználás

 • Valamely igényelt termék vagy szolgáltatás biztosítása érdekében felhasználhatjuk az Önök által átadott információkat.
 • A tulajdonosi információkat arra használjuk, hogy megküldjük Önöknek a szükséges tájékoztatást, például a szavatosság, termékfejlesztési programok, biztonsági közleményes és visszahívási értesítések tekintetében.
 • Az Önöket érintő információkat arra is felhasználhatjuk, hogy tájékoztatást nyújtsunk termékeinkről és szolgáltatásainkról.

Megosztás (adattovábbítás)

 • Igényeiket úgy támogatjuk, hogy a rendelkezésre álló információkat csak leányvállalatainkkal és üzleti partnereinkkel osztjuk meg.
 • Más piaci szereplővel az Önöket érintő információkat nem osztjuk meg, azokkal nem kereskedünk, illetve azokat nem értékesítjük.

Amiről Önök döntenek

Az irányadó jog szerint:

 • Kérhetik, hogy a John Deere számára átadott információkhoz hozzáférhessenek.
 • Kérhetik, hogy személyes információikat frissítsük vagy megszüntessük.
 • Kérhetik, hogy kommunikációs programjainkból eltávolítsuk személyes információkat.

Hogyan vehetik fel a kapcsolatot irodánkkal

 • E-mailen az info@kite.hu e-mail címen.
 • Levélben a KITE Zrt. Beruházási és Igazgatási Főosztályának címezve a H-4181 Nádudvar, Bem J. u. 1. címen.

KITE Zrt., a John Deere kizárólagos
magyarországi forgalmazója
H-4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.
Tel. +36 54 480-401
Fax. +36 54 480-331
magyardiana@kite.hu