Jogi közlemény

1. A KITE zRt. Magyarországon bejegyzett vállalat, székhelye: H-4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.
A John Deere International GmbH Svájcban bejegyzett vállalat, melynek székhelye Rheinweg 11, CH- 8200 Schaffhausen.

2. A John Deere zöld és sárga alapon megjelenített ugró szarvas szimbóluma, valamint a John Deere név a Deere & Company bejegyzett védjegyei.

3. Copyright 2009-2010. Deere & Company és/vagy annak szállítói. Minden jog fenntartva. A Deere & Company és/vagy annak szállítói tulajdonában lévő összes dokumentum, szöveg, kép és szoftver tekintetében a Deere & Company és/vagy annak szállítói fenntartanak minden szerzői jogvédelem alá eső jogot, jogcímet és tulajdonjogot.

4. Magánszemélyek csak személyes tájékozódás céljából készíthetnek elektronikus másolatokat a jelen honlapon közzétett anyagokból, illetve nyomtathatják ki azokat azzal a további feltétellel, hogy azokon továbbra is szerepel a szerzői jogra és a kapcsolódó engedélyre vonatkozó utalás, továbbá az ilyen anyagokat nem módosítják. A Deere & Company márkakereskedői számára engedélyezett, hogy vevőik és potenciális vevőik számára, az azok általi felhasználásra elektronikus másolatokat készítsenek a jelen honlapon közzétett anyagokból, illetve azokat kinyomtassák azzal a további feltétellel, hogy azokon továbbra is szerepel a szerzői jogra és a kapcsolódó engedélyre vonatkozó utalás, továbbá az ilyen anyagokat nem módosítják.

5. A Deere & Company illetve a KITE zRt. kifejezett írásos engedélye nélkül jelen honlapról nem küldhet tovább semmiféle állományt vagy annak módosított változatát.

6. Jelen honlapról azonos felépítésű változat nem készíthető.

7. Amennyiben arról jelen dokumentum kifejezetten nem rendelkezik jelen honlap anyagainak a továbbítása nem értelmezhető úgy, hogy azzal bármilyen típusú engedély, licenc kerül kiadásra a Deere & Company és/vagy annak szállítói tulajdonában lévő vagy általuk ellenőrzött bármely szabadalom, szerzői jog vagy védjegy tekintetében.

8. Jelen honlappal kapcsolatban a Deere & Company / John Deere International GmbH / KITE zRt. felé észrevételek, kérdések, javaslatok vagy ötletek küldhetőek. Amennyiben Ön ilyen észrevételeket, kérdéseket, javaslatokat vagy ötleteket küld, azzal elfogadja, hogy a Deere & Company / John Deere International GmbH / KITE zRt. azokra titoktartási kötelezettséget nem vállal, a Deere & Company / John Deere International GmbH / KITE zRt. azokat nem köteles titokként kezelni, továbbá a Deere & Company / John Deere International GmbH / KITE zRt. nem köteles azokra válaszolni. A Deere & Company / John Deere International GmbH / KITE zRt. szabadon, bármilyen módon felhasználhatja a Deere & Company / John Deere International GmbH / KITE zRt.-nek küldött ilyen információkat, ideértve, de nem kizárólagosan a honlapnak az adott információk alapján történő fejlesztését, elkészítését és népszerűsítését. A Deere & Company / John Deere International GmbH / KITE zRt. továbbá korlátozás nélkül harmadik felek felé is sokszorosíthatja, átadhatja és terjesztheti az Ön által adott tájékoztatást.

9. Jelen honlap elsősorban a John Deere International GmbH forgalmazói, azok márkakereskedői, vevői és potenciális vevői általi használat érdekében került létrehozásra. Az itt hivatkozott honlapok vagy szolgáltatások teljes köre nem feltétlenül és minden esetben elérhető, és a Deere & Company / KITE zRt. bármikor módosíthatja a honlapot vagy a jelen honlapon leírt szolgáltatásokat. Jelen honlap tartalmazhat pontatlanságokat, továbbá jelen honlap időről időre módosítható. Mielőtt a honlappal kapcsolatos és a honlapon található bármely információt felhasználná, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a KITE zRt.-vel.

10. A jelen honlapon található információk azok adott formájukban állnak rendelkezésre, mindennemű, kifejezett vagy hallgatólagos szavatosság nélkül, ideértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre, adott célra való alkalmasságra vagy esetlegesen más jogok megsértésének a hiányára vonatkozó szavatosságokat is. A Deere & Company / John Deere International GmbH és / vagy annak szállítói nem vállalnak felelősséget a jelen honlapon esetlegesen megjelenő hibákért vagy hiányosságokért.

11. Jelen megállapodásra nézve a svájci törvények az irányadóak. A jogszolgáltatás helye Schaffhausen illetékes bíróságai.

KITE Zrt., a John Deere egyetlen hivatalos
magyarországi forgalmazója
H-4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.
Tel. +36 54 480-401
Fax. +36 54 480-331
magyardiana@kite.hu